16.9 C
תל אביב
יום שני, 23 לספטמבר, 2019
תגיות תוכנית אסטרטגית

תגית: תוכנית אסטרטגית

דירקטוריון בנק דקסיה ישראל אישר אסטרטגיה חדשה שמטרתה שיפור התשואה להון של הבנק לבעלי המניות שלו והרחבת המודל העסקי. כיום בנק דקסיה ישראל הוא הבנק המוביל במערכת הבנקאית בשלושה פרמטרים עיקריים: יעילות תפעולית - יחס היעילות נע בין 30%-40% (בהשוואה לכ- 58%-95% במערכת הבנקאית בשנת 2016) איכות תיק האשראי – שיעור החובות הפגומים עומד על 0.2% בלבד מתיק האשראי (בהשוואה...