10.2 C
תל אביב
יום ראשון, 19 לינואר, 2020
תגיות שוויץ

תגית: שוויץ

מנהל רשות המסים, משה אשר חתם חד עם מזכיר המדינה השוויצרי לנושאים פיננסיים בינלאומיים, יורג גאסר, על הצהרת כוונות בנושא חילופי מידע אוטומטיים (CRS) בנוגע לחשבונות פיננסיים במטרה להגביר את שיתוף הפעולה בנושא חילופי מידע, סיוע באכיפה שוויונית של המס בישראל, תשלום מס אמת וצמצום ההון השחור. מהלך זה הוא תולדה של משא ומתן של היחידה למיסוי בינלאומי של רשות...