16.9 C
תל אביב
יום רביעי, 13 לנובמבר, 2019
תגיות מערכת החינוך

תגית: מערכת החינוך

"יש לפתח אמנה חברתית למערכת החינוך בהשתתפות כלל השותפים, אמנה שתמסד כללי פעולה, סמכויות והגדרת תפקיד לכל אחד מהשותפים, ובסיס רחב לניהול פרואקטיבי של המשאב האנושי במערכת החינוך, כמו גם של סוגיות ניהוליות ארגוניות אחרות", כך אומר ד"ר רמי בן-ישי, ראש  מרכז סינרגיה, שהיה מעורב בניסוח הקוד האתי למורים, בפיתוח רפורמות עוז לתמורה ואופק חדש. לדבריו, "עבודת ההוראה כיום, עדיין...