שגריר עברה לרווח נקי ברבעון השלישי של השנה

קבוצת שגריר שירותי רכב מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי בו חלה צמיחה של כ-16.8% בהכנסות ל-46.5 מיליון שקלים

גרר של חברת שגריר. עלייה בהכנסות צילום: יח"צ

קבוצת שגריר שירותי רכב, ספקית מובילה במתן שירותים לחברות הביטוח ושיתוף והשכרת רכבים, מדווחת היום (חמישי) על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי שהסתיים ב-30 בספטמבר 2016.

ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2016 הסתכמו בכ-46.5 מיליון ש”ח, גידול של כ-16.8% בהשוואה להכנסות של 39.8 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד.

הגידול בהכנסות נובע מצמיחה בפעילות העסקית בשני מגזרי הפעילות של החברה – מגזר שירותים לחברות ביטוח ומגזר שיתוף והשכרת רכבים.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2016 הסתכם בכ-7.4 מיליון ש”ח, גידול של כ-35.3% בהשוואה לכ-5.5 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי גדל בשני מגזרי הפעילות ונובע בעיקרו מצמיחה בהכנסות ומתחילת הפעלת מיזם אוטותל על ידי החברה הבת, קאר 2 גו.

שיעור הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2016 הגיע לכ-16% מסך ההכנסות, בהשוואה לכ-13.8% מסך ההכנסות ברבעון המקביל.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי של 2016 הסתכם בכ-2.6 מיליון ש”ח, גידול של כ-113.7% בהשוואה לכ-1.2 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח התפעולי הסתכם בכ-5.6% מסך ההכנסות, לעומת 3% ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2016 הסתכם בכ-2.1 מיליון ש”ח, בהשוואה להפסד נקי של כ-1 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השלישי של 2016 בכ-6 מיליון שקל בהשוואה לתזרים שלילי של כ-0.7 מיליון שקל ברבעון המקביל.