קיצור ביורוקרטי בתחום הנדל”ן

מאגר הנתונים של גבולות המקרקעין ייפתח לציבור ללא תשלום

בנייה (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

כחלק ממאמצי הממשלה להנגשת מידע לציבור הוחלט במרכז למיפוי ישראל (מפ”י), בשיתוף עם משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון, לפתוח לציבור את מאגר המידע של גבולות הגושים והחלקות

מאגר גבולות המקרקעין הינו מידע מקצועי הנמצא באתר המפות הממשלתי ומשמש את הציבור הרחב ובעלי המקצוע כאחד, ביניהם רשויות מקומיות ורשויות נוספות, אדריכלים, יזמים, מודדים מוסמכים ומהנדסים.

המאגר כולל את בסיס הנתונים הגיאוגרפי הלאומי, לרבות גבולות של גושי רישום וחלקות ותכניות לצרכי רישום. מידע זה מסייע בקבלת החלטות מקצועיות הנוגעות למיקום הפיתוח והבניה וסך ההשקעה הכספית.

כיום, המידע הנמצא באתר המפות הממשלתי כולל מבנים, דרכים, כתובות, מיקומי בתי ספר ומוסדות ציבור, אנטנות סלולריות, תחנות אוטובוס ומעל 230 שכבות מידע מממשלתיות.

האתר נגיש לכל אזרח והשימוש בו אינו כרוך בעלות. אולם, משתמשים מקצועיים הזקוקים למידע ברמת דיוק גבוהה יותר או להעלאת הנתונים במערכות המידע שלהם, נדרשים לשלם סכומים המסתכמים בעשרות אלפי שקלים בשנה.

“הנגשת המידע לציבור האזרחי והמקצועי ללא תשלום, תאפשר למפתחים ויזמים ליצור ממשקים נוחים יותר לציבור. זאת מתוך תפישה כי שדרוג התחום והנגשתו יתרמו לשכלול התחרות בשוק הדיור ולקיצור לוחות הזמנים לבניה”, אמר חגי רזניק מנכ”ל משרד הבינוי והשיכון.

בנוסף, רשות התקשוב הממשלתית מובילה בימים אלה מהלכים להנגשת מאגרי מידע נוספים כחלק ממהלך כולל בתחום הנדל”ן.