צעד נוסף לקידום הקמת מאגר נתוני האשראי

חברת מטריקס IT תסייע בהקמת המערכת לשיתוף נתוני אשראי בישראל

איסוף נתוני אשראי צילום: פיקסביי

בנק ישראל פועל להקמה של מערכת לשיתוף בנתוני אשראי בישראל הכוללת מאגר נתוני אשראי מרכזי.
מאגר נתוני האשראי יסייע להגברת התחרות בשוק האשראי הקמעונאי בכך שהוא ירחיב את המידע העומד לרשות נותני האשראי בבואם להעריך את רמת סיכון האשראי של הלקוח, ירחיב את הנגישות לאשראי, ויהווה בסיס מידע לא מזוהה שישפר את היכולת של בנק ישראל לעקוב אחר ההתפתחויות בשוק האשראי הצרכני, ובכך ישמש את בנק ישראל לשם ביצוע תפקידיו, לרבות לצורכי מחקר מאקרו כלכלי ופיתוח כלי מדיניות אפקטיביים.
בנק ישראל החליט להתקשר עם חברת מטריקס IT, בנושא הקמה, תפעול ותחזוקה של המערכת לשיתוף נתוני אשראי בישראל. ההסכם כולל תפעול ותחזוקה לתקופה של שנה לאחר ההקמה, עם אופציה להארכה.