פרטנר ספגה קנס של 659 אלף שקלים

משרד התקשורת נקט בעיצום כספי נגד החברה, בשל הטענה שהפרה הוראות שעניינן אופן המענה למנוי אשר השיג על חיוב יתר

טלפון סלולרי (צילום אילוסטרציה: יח"צ)

משרד התקשורת הטיל עיצום כספי בסכום של 659,730 שקלים על חברת פרטנר מכיוון שפעלה בניגוד להוראות רישיון החברה למתן שירותי סלולר שעניינן אופן הטיפול בפניות של מנויים שהשיגו על חיוב כספי.

המשרד ביקש לאפשר לצרכן דרך פשוטה לברר מול החברה האם החיוב שבו הוא חויב היה כדין. לשם כך קבע המשרד הוראות רישיון מפורטות וברורות בעניין זה, כגון: החובה להשיב בכתב למנוי על השגתו; החובה להשיב למנוי בצורה מנומקת; החובה לפרט את אופן חישוב ההחזר או הנימוקים לדחיית ההשגה, בהתאם לעניין; והחובה להשיב למנוי בתוך 21 יום מיום קבלת ההשגה.

החברה הפרה הוראות אלה, והדבר ניכר מפניות ציבור רבות שהתקבלו במשרד בנושא זה. פניות אלה העידו, בין היתר, על היעדר שקיפות שהייתה עשויה לאפשר למנויים לכלכל את צעדיהם כראוי, בין אם לצורך הפסקת שירותים שבגינם הם חויבו או קבלת החזר כספי במקרים שבהם היו זכאים לכך.

“יודגש כי פניית מנוי בנושאי חיובי יתר דורשת לרוב השקעת זמן מצדו, לרבות זמני המתנה ארוכים. קבלת תשובות לא ענייניות גורמת למנויים עגמת נפש, ואף מרפה את ידם בכל הנוגע לעמידה על זכויותיהם. המשרד רואה חשיבות בעידוד הצרכן לעמוד על זכויותיו ולקבל החלטה מושכלת באשר לצריכת שירותי תקשורת”, נאמר בהודעת משרד התקשורת.