עושים סדר בשטרות – לקראת הפסח

לקראת השקתם של שני העריכים הבאים בסדרת השטרות החדשה ממשיך בנק ישראל לפעול על מנת להבטיח מוכנות של מכונות הממכר ומכשירי המשיכה השונים במשק

השטר החדש של 20 ש"ח צילום: בנק ישראל

לקראת כניסתם למחזור של השטרות החדשים בעריך 20 ו-100 שקלים הצפויה בהמשך השנה, מתקדם בנק ישראל בהיערכות הנדרשת להשלמת החלפת סדרת השטרות.

במסגרת זו נמסרו, בסוף שנת 2016, דוגמאות של השטרות החדשים ליצרנים, ספקים ומפעילים של מכונות ממכר, ספירה ומיון הנדרשים לכייל את המכונות שברשותם. בנק ישראל עוקב אחר פעילות הכיול של מכונות הממכר במשק, וממשיך לפעול באמצעות מסירת מידע, הדרכה וסיוע מקצועי לגורמים הרלבנטיים על מנת לאפשר להם להיערך בזמן מבחינה טכנית ותפעולית לכיול המכונות שבאחריותם.

הבנק קרא לכל מי שמחזיק בשטרות בערך של 50 ו-200 שקלים, להחליפם, ללא עמלה, בשטרות חדשים בקופות הבנקים המסחריים, חברת הדואר ובקופת הציבור בבנק ישראל בירושלים.