נמשכת מגמת הירידה באבטלה

ברבעון האחרון התייצבו בממוצע חודשי 173.7 אלף דורשי עבודה, ירידה של 2.8% לעומת הרבעון הקודם בו התייצבו בממוצע 178.7 אלף דורשי עבודה

לשכת התעסוקה צילום: נתן אלפרט, לע"מ

בחודש דצמבר 2016 התייצבו בלשכות התעסוקה ברחבי הארץ 171 אלף דורשי עבודה (נתון מנוכה עונתיות). מספר זה מציג ירידה של 2.3% לעומת חודש נובמבר בו התייצבו 175 אלף דורשי עבודה (מנוכה עונתיות). מגמת הירידה באבטלה ממשיכה על אף רמות האבטלה הנמוכות בהן המשק נמצא.

חודש דצמבר אינו מאופיין בעונתיות מוגברת או פעילות נמוכה בשוק העבודה (לעומת חודשי החגים) ולמרות זאת בחודש דצמבר נרשמו רמות אבטלה מהנמוכות אי פעם בשירות התעסוקה.

ברבעון האחרון התייצבו בממוצע חודשי 173.7 אלף דורשי עבודה, ירידה של 2.8% לעומת הרבעון הקודם בו התייצבו בממוצע 178.7 אלף דורשי עבודה.

בהשוואה לשנים קודמות, נתוני הרבעון האחרון נמוכים ב9.6% לעומת נתוני הרבעון המקביל בשנת 2015 ולעומת רבעון 4 של שנת 2014 חלה ירידה של 16.6%.

בועז הירש, מנכ”ל שירות התעסוקה ציין כי “בחודש דצמבר נרשמו נתוני אבטלה נמוכים אף מעבר לחודשים שקדמו לו, בהם הנתונים היו נמוכים באופן תקדימי. שירות התעסוקה רואה בהמשך מגמה זו עדות ליציבות שוק העבודה”