כ-6,000 בקשות הוגשו לגילוי מרצון של העלמות מס

בגין הבקשות בהן הסתיים הטיפול שולם עד כה מס בהיקף של כ-840 מיליון שקלים, כאשר הצפי לגביית מסים הכוללת במהלך הינו למעלה מ-2 מיליארד שקלים.

תלוש שכר (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

נוהל הגילוי מרצון והוראות השעה שהופעלו במסגרתו, לפיהן ניתן להגיש בקשות אנונימיות ובקשות בנוהל מקוצר, יסתיים בעוד 10 ימים, ב-31 לדצמבר 2016.

במסגרת הנוהל, שזכה להיענות גבוהה, הוגשו עד כה כ-6,000 בקשות שחשפו הון לא מדווח שבהיקף מוערך העולה על 20  מיליארד שקלים.

עם פרסום הנוהל, התחייבה רשות המסים, באישור פרקליטות המדינה, כי לא יינקטו הליכים פליליים כנגד אותם נישומים שיעמדו בתנאי הנוהל וישלמו את מלוא המס הנגזר מהליך הגילוי. לפיכך, קוראת הרשות לנישומים לנצל את “חלון הזדמנויות” הצר שנותר ולדווח לרשות על סכומי הון שלא דווחו בעבר.

נוהל הגילוי מרצון פורסם על ידי רשות המסים בספטמבר 2014, על רקע הגברת המאבק שמנהלת הרשות בהון השחור ומאמציה לחשוף הון לא מדווח בישראל ובחו”ל.

במסגרת זו, בוצעה במהלך השנה האחרונה קפיצת מדרגה בשיתוף המידע של רשות המסים עם רשויות מס זרות, עם הצטרפות ישראל לאמנה המולטילטרלית בדבר סיוע הדדי בענייני מס והחלפת המידע האוטומטי הצפויה עם המדינות החברות בה ועם כניסתו לתוקף של ההסכם עם ממשלת ארצות הברית  ליישום מדיניות ה-FATCA, העברת המידע הפיננסי במסגרתו לרשויות המס האמריקאית והקבלה הצפויה של מידע פיננסי על אזרחים ישראלים במהלך הרבעון הראשון של השנה הבאה.

מאז הופעל הנוהל, הוארך תוקפו, לאור ההיענות הגבוהה ועל רקע החקיקה שעברה לפיה עבירות מס חמורות יחשבו “עבירות מקור” לפי החוק לאיסור הלבנת הון.

כמו כן, יצוין כי בראשית השבוע הודיעה רשות המסים כי בעקבות דיונים עם הבורסה הישראלית ליהלומים והתאחדות תעשייני היהלומים, ובאישור משרד המשפטים גובשו עקרונות מותאמים שנועד לאפשר לנישומים מענף היהלומים להגיש בקשות לגילויי מרצון במסגרת הנוהל שתוקפו עומד להסתיים בסוף השנה. הצטרפות היהלומנים לנוהל צפויה להביא לגידול נוסף בבקשות.

בגין הבקשות בהן הסתיים הטיפול שולם עד כה מס בהיקף של כ-840 מיליון שקלים, כאשר הצפי לגביית מסים הכוללת במהלך הינו למעלה מ-2 מיליארד שקלים.