יתרות המט”ח לינואר: 117,615 מיליון דולרים

הגידול ביתרות מוסבר על ידי רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 1,806 מיליוני דולרים וכן שערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ-1,841 מיליוני דולרים.

מטבע החוץ בישראל צילום: פיקסביי

בנק ישראל מפרסם היום (רביעי) את יתרות מטבע החוץ לסוף חודש ינואר 2018.

היתרות הסתכמו בסך 117,615 מיליוני דולרים, גידול בסך של 4,604 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. הן מהוות 34.5% אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי.

הגידול ביתרות מוסבר על ידי רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 1,806 מיליוני דולרים וכן שערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ-1,841 מיליוני דולרים.

בנוסף בחודש האחרון נרשמו העברות הממשלה מחו”ל בסך כ-939 מיליוני דולרים, וכן העברות המגזר הפרטי בסך כ- 18 מיליוני דולרים.