ירידה של 2.4% במשרות הפנויות במשק

בחודש ספטמבר 2016 לפי נתונים מנוכים עונתית, נרשמו 93.9 אלף משרות פנויות, לעומת 104.8 אלף בחודש הקודם.

לשכת התעסוקה צילום: נתן אלפרט, לע"מ

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (ראשון) את הנתונים אודות מספר המשרות הפנויות נכון לחודש ספטמבר 2016.

על פי נתוני המגמה של החודשים יולי-ספטמבר 2016, נרשמה ירידה של 2.4% במשרות הפנויות – בחישוב שנתי.

אחוז המשרות הפנויות ירד ל-3.8% בממוצע. על פי הנתונים המקוריים, חלה ירידה באחוז המשרות הפנויות בעסקים המעסיקים פחות מ-100 משרות שכיר, במקביל לעלייה עקבית במספר המשרות הפנויות בענף המסחר.

בחודש ספטמבר 2016 לפי נתונים מנוכים עונתית, נרשמו 93.9 אלף משרות פנויות, לעומת 104.8 אלף בחודש הקודם. אחוז המשרות הפנויות עמד על כ-3.58%, לעומת 4.01% בחודש הקודם.

מנתוני המגמה עולה כי בחודשים יולי-ספטמבר 2016 ירד מספר המשרות הפנויות ב-2.4% בממוצע בחישוב שנתי לאחר עליה של 16.2% בחישוב שנתי בממוצע בחודשים אפריל-יוני 2016.

אחוז המשרות הפנויות, על פי נתוני מגמה, עומד על 3.8% בחודשים יולי-ספטמבר 2016 בממוצע.