גידול ביתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

בבנק ישראל מסבירים כי הגידול נובע בין היתר מרכישות מטבע חוץ בסך 1,140 מיליוני דולרים, מתוכם נרכשו 300 מיליוני דולר על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין

השקעות תושבי חוץ (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש דצמבר 2016 בסך 98,361 מיליוני דולרים, גידול בסך של 1,234 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.

בבנק ישראל מסבירים כי הגידול נובע בין היתר מרכישות מטבע חוץ  בסך 1,140 מיליוני דולרים, מתוכם נרכשו 300 מיליוני דולר על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין.

סיבות נוספות לדברי גורמים בבנק הן שערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ-3 מיליוני דולרים וכן העברות הממשלה מחו”ל בסך כ-93 מיליוני דולרים.

מאידך, הגידול קוזז על ידי העברות המגזר הפרטי בסך כ-2 מיליוני דולרים.