ברשות המסים ממשיכים לצמצם בירוקרטיה

הרשות החליטה להרחיב את המסלול הירוק להעברות כספים לצורך השקעות בחו"ל

עצמאות כלכלית
כסף (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

רשות המסים הרחיבה ושיפרה את השירותים במסגרת המסלול הירוק החדש, המאפשר ביצוע העברות של תשלומים לחו”ל, לצורך השקעות בחו”ל או מתן הלוואות בחו”ל, באמצעות הצהרה בבנק בלבד.

סוגי התשלומים החדשים שנוספו: השקעה בזכויות בשותפות, רכישת אופציות, תוספת מימוש המשולמת במימוש אופציות והחזר קרן הלוואה ע”י חברה באישור רו”ח.

במטרה להקל על תושבי ישראל המשקיעים בנכסים והלוואות בחו”ל, רשות המסים אפשרה לא מכבר, את העברת תשלומים בפטור מניכוי מס במקור באמצעות טופס הצהרה אותו אפשר למלא בסניף הבנק או באופן מקוון במערכת הבנקאית, וזאת ללא צורך להגעה למשרדי רשות המסים לצורך קבלת האישור. כעת התווספו תשלומים חדשים וכן הורחבה רשימת מדינות האמנה אליהן מתבצע התשלום.

התשלומים החדשים, נוספו לאלו שאושרו, כאמור לפני מספר חודשים, שכללו: השקעה במניות חבר בני אדם, השקעה בנדל”ן בחו”ל, השקעה בנכסים אחרים בחו”ל (נכסים מוחשיים בלבד), מתן הלוואות לתושב חוץ ומתן הלוואות בעלים לחבר בני אדם.