בנק דקסיה ישראל מאמץ תוכנית אסטרטגית חדשה

הבנק נמצא כיום בעיצומה של הרחבת העסקים ללקוחות מחוץ לסקטור המוניציפאלי, ומגמה זו תזכה לחיזוק במסגרת יישום התכנית האסטרטגית החדשה

אולבייה גוטמן, מנכ"ל בנק דקסיה צילום: יצחק כהן

דירקטוריון בנק דקסיה ישראל אישר אסטרטגיה חדשה שמטרתה שיפור התשואה להון של הבנק לבעלי המניות שלו והרחבת המודל העסקי.

כיום בנק דקסיה ישראל הוא הבנק המוביל במערכת הבנקאית בשלושה פרמטרים עיקריים:

  • יעילות תפעולית – יחס היעילות נע בין 30%-40% (בהשוואה לכ- 58%-95% במערכת הבנקאית בשנת 2016)
  • איכות תיק האשראי – שיעור החובות הפגומים עומד על 0.2% בלבד מתיק האשראי (בהשוואה לכ- 0.3%-2.1% במערכת הבנקאית בשנת 2016)
  • הלימות ההון – עומד על 27.7% נכון לסוף 2016 (בהשוואה לכ- 13.8%-15.2% במערכת הבנקאית בשנת 2016)

לעומת זאת, עקב מגבלות על ריכוזיות תיק האשראי, הבנק מחזיק “כרית הונית גבוהה” והדבר פוגע ברמת התשואה להון של הבנק שהגיעה אשתקד ל- 5.5% בלבד.

התכנית האסטרטגית החדשה מבוססת בעיקרה על שלושה נדבכים מרכזיים:

  • מכירת כרבע מתיק האשראי של הבנק לגופים מוסדיים תוך המשך ניהול ההלוואות בבנק, צעד שיביא לפתרון המגבלות המוטלות על ריכוזיות תיק האשראי של הבנק, ולשחרור הון הבנק שכיום מרותק עקב מגבלות אלו.
  • חלוקת דיבידנד מיוחד בסך כ- 500 מיליוני ש”ח על פני תקופה של כשנתיים.
  • הרחבה וגיוון הפעילות העסקית ע”י המשך חיזוק פעילותו כבנק המוביל בסקטור המוניציפלי, וכן המשך התרחבות וכניסה לתחומים חדשים, בעיקר בעלי זיקה לסקטור הציבורי. הבנק יפעל ליצירת שיתופי פעולה עם גופים מוסדיים מובילים במשק, כדי לתת מענה לצרכי אשראי של לקוחות המוניציפאליים הגדולים.

דירקטוריון הבנק וועדת הביקורת קיימו מספר דיונים בפרטי התכנית וכן הסתייעו בחוות דעת של פרופ’ אמיר ברנע, אשר הביע דעתו שהתכנית תורמת לבנק ולכלל בעלי מניותיו.

הבנק נמצא כיום בעיצומה של הרחבת העסקים ללקוחות מחוץ לסקטור המוניציפאלי, ומגמה זו תזכה לחיזוק במסגרת יישום התכנית האסטרטגית החדשה.

מנכ”ל בנק דקסיה ישראל, אוליבייה גוטמן, מסר כי התוכנית האסטרטגית החדשה נועדה להביא את הבנק להמשיך ולהוביל את המערכת הבנקאית בישראל בארבעת הפרמטרים המרכזיים: תשואה להון, הלימות ההון, איכות תיק האשראי ויעילות תפעולית.

גוטמן הדגיש כי בנק דקסיה ישראל ימשיך לשמש כ”בנק הבית” של הרשויות המקומיות, אך במקביל יאיץ פיתוח וכניסה לתחומי עיסוק חדשים, תוך שמירה על רמת הסיכון המסורתית הנמוכה של הבנק.